Welcome Back Again Jönköping 2021


Date
Aug 14 - 15, 2021
City
Jönköping, Sweden
Venue

Kulturhuset

Address
Svavelsticksgränd 7, 553 15 Jönköping
Details

Tävlingen hålls på vinden, upp för trappan på vänster sida när du kommer in.

Contact

Email organizers

Organizers
Helmer Ewert and SveKub
WCA Delegates
Anders Berggren, Daniel Wallin, and Viktor Zenk
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Välkomna tillbaka igen!

För första gången på nästan ett år är det nu äntligen möjligt att tävla i Sverige igen. Se till att läsa igenom alla flikar här på sidan innan du anmäler dig. Där finns mycket viktig information, bland annat om smittskyddsåtgärdena som kommer gälla på tävlingen.

Notera också att medlemmar i SveKub får 25% rabatt! Läs mer om hur det fungerar på fliken SveKub och i anmälan.


Welcome back again!

For the first time in almost a year it is now finally possible to compete in Sweden again. Make sure that you read through all the tabs on this page before registering. They have a lot of important information, including the COVID prevention measures that will be in effect during the competition.

Also note that members of SveKub get a 25% discount! See the tab SveKub and the registration page for more info.

Events
Main event
Competitors
25
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 25 competitors.
The base registration fee for this competition is 340 kr (Swedish Krona).
If your registration is cancelled before you will be refunded 100% of your registration fee.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until by contacting the organization team.
No on the spot registrations will be accepted.


Anmälan

För att delta i tävlingen måste du anmäla dig online här. Vi kommer inte acceptera några anmälningar på plats.
Om du inte redan har ett WCA-konto, måste du först skapa ett här.

Anmälan öppnar torsdag den 22:a juli, klockan 15:00 svensk tid.
På grund gränsen på bara 25 tävlande kan platserna gå åt mycket fort, tävlingar i liknande situationer i andra länder har fyllts upp på bara sekunder.
Förhoppningsvis blir det inte så extremt här, men var redo och anmäl dig så fort anmälan öppnar för att få en plats.

Anmälan är inte komplett förrän anmälningsavgiften har betalats.
Anmälan kostar 255 kr för SveKub-medlemmar, 340 kr för icke-medlemmar.
Alla betalar fullt pris till att börja med, och vi betalar tillbaka 25% till de som är medlemmar. När du registrerats som medlem kan du anmäla dig till tävlingen som vanligt. Vi verifierar sedan medlemskapet i samband med att anmälan granskas (godkänns eller sätts på väntelistan).
Att bli medlem i SveKub är gratis! Läs mer på vår hemsida eller registrera dig direkt.

Anmälningsavgiften är högre än normalt eftersom vi kan välkomna så få tävlande, men lokalkostnaden förblir densamma som i vanliga fall. Vi beklagar detta.

Om du inte finns med på deltagarlistan inom 24 timmar från anmälan, kontakta arrangörerna. (Kontaktuppgifter hittar du under "General info"-fliken.)

Om du har anmält dig men sedan inte längre kan komma på tävlingen, maila oss och informera om detta. Det öppnar upp din plats för någon annan.

Anmälan stänger den 8:e augusti, men tänk på att tävlingen kan bli fullsatt innan detta datum, i så fall hamnar din registrering på väntelistan. Notera att anmälningsavgiften måste betalas för att du ska hamna på väntelistan, annars är anmälan inte komplett.
I detta fall gäller samma datum som sista dag för att få sin anmälan godkänd ifrån väntelistan. Är anmälan vid denna tidpunkt inte godkänd finns tyvärr inte längre någon chans att delta på tävlingen, och du återbetalas hela anmälningsavgiften.


Registration

To attent this competition you need to register online here. We will not accept any registrations on the spot.
If you don't already have a WCA-account, you first need to create one here.

Registration opens on Thursday July 22:nd, at 15:00 Swedish time.
Due to the limit of only 25 competitors, the spots may be filled very quickly, competitions in similar situations in other countries have been filled in just seconds.
Hopefully it will not be that extreme here, but be prepared and register as soon as the registration opens to get a spot.

Your registration is not completed until the registration fee has been paid.
The registration fee is 255 SEK for members of SveKub, and 340 SEK for non-members.
Everyone pays full price at first, and we will refund 25% to members. When you are registered as a member, you can register for the competition as normal. We will then verify the membership when reviewing the registration (approving it or moving it to the waiting list).
Becoming a member of SveKub is free, but only available for Swedish citizens. Read more on our website or register right away.

The registration fee is higher than normal due to not being able to host as many competitors as normal, but venue costs stayng the same. We are sorry for this.

If your name doesn't appear on the competitor list within 24 hours after registering, contact the organizers. (Contact information under the "General info" tab.)

If you have registered but then can't go to the competition, please send an e-mail telling us this as that will leave your spot for somebody else.

Online registration will close on August 8th, but please keep in mind that the competition may fill up earlier than that. In that case, your registration will be put on the waiting list. Note that the registration fee needs to be paid in order to be put on the waiting list, otherwise your registration is not completed.
The same date is also the last date for when a registration can be moved from the waiting list to the competitors list. If your registration is not yet approved by this date, then you will unfortunately not be able to compete at this competition, and will be refunded the entire registration fee.

Highlights
Click here to display the highlights of the competition.

Daniel Wallin won with an average of 8.22 seconds in the 3x3x3 Cube event. Helmer Ewert finished second (8.65) and William Jensen finished third (9.36).

European records: Daniel Wallin‎ 4x4x4 Blindfolded 1:45.84 (single).

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.