Twixmas Jönköping 2022


Date
Dec 28 - 29, 2022
City
Jönköping, Sweden
Venue

Kulturhuset

Address
Svavelsticksgränd 7, 553 15 Jönköping
Details

Tävlingen hålls i Stora Salen. Alltså inte på vinden som tidigare tävlingar.

Contact

Email organizer

Organizers
SveKub and Viktor Zenk
WCA Delegates
Helmer Ewert, Peter Hugosson-Miller, and Viktor Zenk
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Välkommen till Jönköping under årets mellandagar! Notera att tävlingen inte hålls under en helg, utan onsdag till torsdag.

Se till att läsa igenom alla flikar här på sidan innan du anmäler dig, där finns mycket viktig information.

Notera också att medlemmar i SveKub får 25% rabatt! Läs mer om hur det fungerar på fliken SveKub och i anmälan.


Welcome to Jönköping during this year's twixmas! Note that this competition isn't held during a weekend, but rather on a Wednesday to Thursday.

Make sure to read through all the tabs on this page before registering, they contain a lot of important information.

Also note that members of SveKub get a 25% discount! See the tab SveKub and the registration page for more info.

Events
Main event
Competitors
52
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 100 competitors.
The base registration fee for this competition is 120 kr (Swedish Krona).
If your registration is cancelled before you will be refunded 100% of your registration fee.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until on the Register tab.
No on the spot registrations will be accepted.
Any spectator can attend for free.

Anmälan

För att delta i tävlingen måste du anmäla dig online. Vi kommer inte acceptera några anmälningar på plats. Om du inte redan har ett WCA-konto, måste du först skapa ett här.

Anmälan öppnar måndag den 21:a november, klockan 20:00 svensk tid.

Anmälan är inte komplett förrän anmälningsavgiften har betalats.
Anmälan kostar 90 kr för SveKub-medlemmar, 120 kr för icke-medlemmar.
Alla betalar fullt pris till att börja med, och vi betalar tillbaka 25% till de som är medlemmar. Vi verifierar medlemskapet och återbetalar rabatten vid två tillfällen, en gång 24 timmar efter att anmälan öppnat, och en gång när anmälan stängt. Att bli medlem i SveKub är gratis! Läs mer på vår hemsida eller registrera dig direkt.

Om du inte finns med på deltagarlistan inom 24 timmar från anmälan, kontakta arrangörerna. (Kontaktuppgifter hittar du under "General info"-fliken.)

Om du har anmält dig men sedan inte längre kan komma på tävlingen, mejla oss och informera om detta. Det öppnar upp din plats för någon annan.

Anmälan stänger den 24:e december, men tänk på att tävlingen kan bli fullsatt innan detta datum, i så fall hamnar din registrering på väntelistan. Notera att anmälningsavgiften måste betalas för att du ska hamna på väntelistan, annars är anmälan inte komplett. I detta fall gäller samma datum som sista dag för att få sin anmälan godkänd ifrån väntelistan. Är anmälan vid denna tidpunkt inte godkänd finns tyvärr inte längre någon chans att delta på tävlingen, och du återbetalas hela anmälningsavgiften.


Registration

To attent this competition you need to register online. We will not accept any registrations on the spot. If you don't already have a WCA-account, you first need to create one here.

Registration opens on Monday November 21st, at 20:00 Swedish time.

Your registration is not completed until the registration fee has been paid.
The registration fee is 90 SEK for members of SveKub, and 120 SEK for non-members.
Everyone pays full price at first, and we will then refund 25% to members. We verify the membership and refund the discount at two occasions, once 24 hours after registration opens, and once when registration has closed. Becoming a member of SveKub is free, but only available for Swedish citizens. Read more on our website or register right away.

If your name doesn't appear on the competitor list within 24 hours after registering, contact the organizers. (Contact information under the "General info" tab.)

If you have registered but then can't go to the competition, please send an e-mail telling us this as that will leave your spot for somebody else.

Online registration will close on December 24th, but please keep in mind that the competition may fill up earlier than that. In that case, your registration will be put on the waiting list. Note that the registration fee needs to be paid in order to be put on the waiting list, otherwise your registration is not completed. The same date is also the last date for when a registration can be moved from the waiting list to the competitors list. If your registration is not yet approved by this date, then you will unfortunately not be able to compete at this competition, and will be refunded the entire registration fee.

Highlights
Click here to display the highlights of the competition.

Jakob Gunnarsson won with an average of 7.51 seconds in the 3x3x3 Cube event. Toni Beljo finished second (7.69) and William Jensen finished third (9.11).

European records: Jakob Gunnarsson‎ 3x3x3 Blindfolded 17.67 (average).

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.