Hanoi Open 2022


Date
Sep 18, 2022
City
Hanoi city, Vietnam
Venue

Vplace 5, Third Floor 3, 25T2 Building Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa, Cầu Giấy, Ha Noi

Address
Vplace 5, Third Floor 3, 25T2 Building Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa, Cầu Giấy, Ha Noi
Details

Big Hall

Contact

ngocthinhrubikshop@gmail.com

Organizer
Nguyễn Ngọc Thịnh
WCA Delegate
Trịnh Nguyên Anh
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Results for Clock, Megaminx, and Pyraminx from this competition have been removed. Please see the incident log for more information.

Events
Main event
Competitors
140
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 300 competitors.
The base registration fee for this competition is 100,000 ₫ (Vietnamese Đồng).
Registration fees won't be refunded under any circumstance.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until by contacting the organization team.
On the spot registrations will be accepted with a base registration fee of 150,000 ₫ (Vietnamese Đồng).


Nộp lệ phí trước ngày thi đấu để được chấp nhận đơn đăng ký. (Xem tab 'Nộp lệ phí' để biết thêm chi tiết)

 • Phí cơ bản cho 2 nội dung: 100,000 VND
 • Từ 3 nội dung trở lên: thêm 20,000 VND/nội dung
 • Đăng ký 7 môn trở lên: 200,000 VND
 • Sau khi thanh toán lệ phí thi, đơn đăng ký của bạn sẽ được chấp nhận trong vòng 24h.
 • Đăng ký tại địa điểm thi đấu sẽ được chấp nhập với phí cơ bản cho 2 nội dung: 150,000 VND

Bạn có thể thanh toán lệ phí thi bằng cách chuyển khoản đến tài khoản dưới đây:
Số Tài Khoản: (Vib - Ngân Hàng Quốc Tế) 989581539
Tên Tài Khoản: NGUYEN NGOC THINH

Sau khi chuyển khoản vui lòng gửi ảnh chứng minh cùng với tên của bạn hoặc ID WCA của bạn tới ngocthinhrubikshop@gmail.com

Sau khi đăng ký và nộp lệ phí thi. Đăng ký của bạn sẽ được xác nhận trong vòng 24 giờ.
Nếu đăng ký của bạn không được xác nhận trong vòng 24 giờ xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Nếu bạn không thể trả phí theo phương pháp trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Lưu ý: tên đăng ký phải viết tiếng Việt có dấu, đúng thứ tự họ - tên đệm - tên, nếu không sẽ không được chấp nhận.

Thí sinh có thể liên hệ ban tổ chức để thay đổi bộ môn thi, hạn cuối là ngày 16-09-2022.

Tất cả thí sinh trong danh sách chờ sẽ bị loại bỏ và hoàn tiền (nếu đã đóng) sau ngày 16-09-2022.

Registration fee must be prepaid in order to get confirmed status. (Click 'Payment' tab to get more information)

 • Basic fee for 2 event*: 100,000 VND (approx. 5 USD)
 • For each additional event: 20,000 VND (approx. 1 USD)
 • Combo 7+ events: 200k VND (approx. 10 USD)
 • Only register and payment online will be accepted.
 • After compelteing payment, your registration will be approved within 24h
 • On the spot registration will be accepted with a base registration fee of 150,000 VND

You can pay by transfer money to the account below:
Account Number: (VIB) 989581539
Account Name: NGUYEN NGOC THINH

After transfer please send proof of transfer with your name or WCA ID to ngocthinhrubikshop@gmail.com

After you register and pay the fee. Your registration will be confirmed within 24 hr.
If your registration is not confirmed within 24 hr please contact us.

If you are unable to pay the fee with above method, please contact us.

You may change the events you are registered for by contacting the organisational team by 2022-09-16. After this date it is no longer possible to add events.

All competitors still on the waiting list after 2022-09-16 will be removed and provided with a full refund.

Highlights
Click here to display the highlights of the competition.

Đoàn Anh Dũng won with an average of 7.03 seconds in the 3x3x3 Cube event. Phạm Đức Phước finished second (7.58) and Nguyễn Anh Khôi finished third (8.51).

Event Name Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Đoàn Anh Dũng 6.00 7.03 Vietnam 7.467.556.616.007.03
2x2x2 Cube Nông Quốc Duy 1.25 NR 1.97 Vietnam 1.501.252.394.422.02
4x4x4 Cube Hoàng Hà Thủy Tiên 25.24 27.10 Vietnam 28.1226.5529.4425.2426.63
3x3x3 One-Handed Hoàng Hà Thủy Tiên 12.54 13.92 Vietnam 14.8714.6412.5414.4912.64
Skewb Nông Quốc Khánh 2.54 2.80 NR Vietnam 2.543.022.692.703.06
Event Round Format Time limit Cutoff Proceed
3x3x3 Cube First round Bo2 / Ao5 10:00.00 2 attempts to get < 30.00 Top 36 advance to next round
Second round Ao5 10:00.00 Top 16 advance to next round
Final Ao5 10:00.00
2x2x2 Cube First round Bo2 / Ao5 10:00.00 2 attempts to get < 10.00 Top 12 advance to next round
Final Ao5 10:00.00
4x4x4 Cube Final Bo2 / Ao5 10:00.00 2 attempts to get < 1:00.00
3x3x3 One-Handed Final Bo2 / Ao5 10:00.00 2 attempts to get < 40.00
Skewb Final Bo2 / Ao5 10:00.00 2 attempts to get < 20.00

You are viewing the schedule for the venue Vplace 5, Third Floor 3, 25T2 Building Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa, Cầu Giấy, Ha Noi.
The schedule is displayed in the timezone Asia/Ho_Chi_Minh.
Add to calendar

Display the schedule as:
ALL

Schedule for Sunday (September 18, 2022)

From 08:00 AM
To 08:15 AM
Skewb Final
Big Hall
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
10:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 20.00
From 08:20 AM
To 08:55 AM
2x2x2 Cube First round
Big Hall
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
10:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 10.00
Proceed
Top 12 advance to next round
From 09:00 AM
To 10:55 AM
3x3x3 Cube First round
Big Hall
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
10:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 30.00
Proceed
Top 36 advance to next round
From 11:00 AM
To 12:00 PM
3x3x3 One-Handed Final
Big Hall
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
10:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 40.00
From 01:00 PM
To 02:00 PM
4x4x4 Cube Final
Big Hall
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
10:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 1:00.00
From 02:00 PM
To 02:30 PM
3x3x3 Cube Second round
Big Hall
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
Proceed
Top 16 advance to next round
From 02:30 PM
To 03:15 PM
5x5x5 Cube
Big Hall
From 03:15 PM
To 03:30 PM
2x2x2 Cube Final
Big Hall
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
From 03:30 PM
To 03:45 PM
Megaminx
Big Hall
From 03:45 PM
To 04:00 PM
Clock
Big Hall
From 04:00 PM
To 04:15 PM
Pyraminx
Big Hall
From 04:15 PM
To 04:45 PM
3x3x3 Cube Final
Big Hall
Format
Ao5
Time limit
10:00.00

Đối với những thí sinh lần đầu tham gia, vui lòng mang theo chứng minh thư, bằng lái xe hoặc hộ chiếu để đăng ký vào đầu giờ thi.

Chúng tôi sẽ có một giới thiệu trước khi cuộc thi bắt đầu.

Tuy nhiên, tốt nhất là bạn nên chuẩn bị tinh thần trước khi thi đấu bằng cách đọc WCA Competition Tutorial
hoặc xem WCA Competitor Tutorial

For first-timer, Please bring any document that can identify your identity (e.g. ID card, driver license or Passport) for register in the first day

We will have an introduction before the competition start.

However, it is good for you to prepare yourself before competition by read WCA Competition Tutorial
or watch WCA Competitor Tutorial

Nộp lệ phí trước ngày thi đấu để được chấp nhận đơn đăng ký. (Xem tab 'Nộp lệ phí' để biết thêm chi tiết)
* Phí cơ bản cho 2 nội dung: 100,000 VND
* Từ 3 nội dung trở lên: thêm 20,000 VND/nội dung
* Đăng ký 7 môn trở lên: 200,000 VND
* Sau khi thanh toán lệ phí thi, đơn đăng ký của bạn sẽ được chấp nhận trong vòng 24h.
*Đăng ký tại địa điểm thi đấu sẽ được chấp nhập với phí cơ bản cho 2 nội dung: 150,000 VND

Bạn có thể thanh toán lệ phí thi bằng cách chuyển khoản đến tài khoản dưới đây:
Số Tài Khoản: (VIB) 989581539
Tên Tài Khoản: NGUYEN NGOC THINH

Sau khi chuyển khoản vui lòng gửi ảnh chứng minh cùng với tên của bạn hoặc ID WCA của bạn tới ngocthinhrubikshop@gmail.com

Sau khi đăng ký và nộp lệ phí thi. Đăng ký của bạn sẽ được xác nhận trong vòng 24 giờ.
Nếu đăng ký của bạn không được xác nhận trong vòng 24 giờ xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Nếu bạn không thể trả phí theo phương pháp trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Lưu ý: tên đăng ký phải viết tiếng Việt có dấu, đúng thứ tự họ - tên đệm - tên, nếu không sẽ không được chấp nhận.

Registration fee must be prepaid in order to get confirmed status. (Click 'Payment' tab to get more information)
* Basic fee for 2 event*: 100,000 VND (approx. 5 USD)
* For each additional event: 20,000 VND (approx. 1 USD)
* Combo 7+ events: 200,000 VND (approx. 10 USD)
* After compelteing payment, your registration will be approved within 24h
*On the spot registration will be accepted with a base registration fee of 150,000 VND

You can pay by transfer money to the account below:
Account Number: (VIB) 989581539
Account Name: NGUYEN NGOC THINH

After transfer please send proof of transfer with your name or WCA ID to ngocthinhrubikshop@gmail.com

After you register and pay the fee. Your registration will be confirmed within 24 hr.
If your registration is not confirmed within 24 hr please contact us.

If you are unable to pay the fee with above method, please contact us.

Organizer:
Ngocthinhrubik
Nguyễn Ngọc Thịnh
Tel: 0989581539
Mail: ngocthinhrubikshop@gmail.com

Delegate:
Trịnh Nguyên Anh
Tel: 0984540908
Mail: nguyenanh86@gmail.com

[REGISTER FOR T-SHIRT WITH YOUR NAME]
❗ Resgister Link: https://forms.gle/EgZCAftZDmKRxtVK7
❗ Deadline: 23h59' 14th of September 2022

[ĐĂNG KÍ MUA ÁO HANOI OPEN]
❗Link đăng kí: https://forms.gle/EgZCAftZDmKRxtVK7
❗Hạn điền đơn: 23h59’ ngày 14/09
Ae muốn có 1 chiếc áo thi đấu có in tên mình thì ấn vào link và đăng kí ngay thôi nào !!!

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).

Cutoff

The result to beat to proceed to the second phase of a cutoff round (see Regulation 9g).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.